Αναστάσιος Δημόπουλος - Value Investing
Επίτευξη απόλυτων αποδόσεων με την στρατηγική long/short equity
Λίγα λόγια για εμένα
Ονομάζομαι Αναστάσιος Δημόπουλος και είμαι επαγγελματίας επενδυτής/trader.


3668 αναγνώστες
4 σχόλια
 Όλα τα σχόλια για το άρθρο
Τετάρτη, 27 Φεβρουαρίου 2008
12:19

Σε συνέχεια του προηγούμενου άρθρου συνεχίζουμε με τις ερωτήσεις των σπουδαστών και τις απαντήσεις του Warren Buffett.

"What industry will be the next growth driver in the 21st century and what do you see that supports that?"

"We don’t worry too much about that. If you’d look at the 1930s, nobody could have predicted how much the automobile and airplane would transform the world. There were 2000 car companies, but now only 3 left in the US and they are hanging on barely. It was tremendous for society, but horrible for investors. Investors would have had to not only identify the right companies, but also identify the right time. The net wealth creation in airlines since Orville Wright has been next to zero. If a capitalist had been at Kitty Hawk and shot him down, would have done us a huge favor. Or look at TV manufacturers. There are hundreds of millions of TV’s, RCA & GE used to produce them, but now there are no American manufacturers left. 

If you want a great business, take Coca-Cola. The product is unchanged, they sell 1.5 billion 8 ounce servings per day 122 years later. They have a moat; if you have a castle, someone’s going to come after you.[...]"

"Ποιος κλάδος θα είναι ο επόμενος οδηγός ανάπτυξης και τι βλέπετε που το υποστηρίζει αυτό;"

"Δεν ανησυχούμε πολύ γι' αυτό. Αν έβλεπες τη δεκαετία του 1930 κανείς δεν θα μπορούσε να προβλέψει πόσο θα άλλαζαν τον κόσμο το αυτοκίνητο και το αεροπλάνο. Υπήρχαν 2000 εταιρίες αυτοκινήτων, αλλά τώρα έχουν μείνει μόνο 3 στις ΗΠΑ και ίσα που τα βγάζουν πέρα. Ήταν καταπληκτικό για την κοινωνία αλλά τρομακτικό για τους επενδυτές. Οι επενδυτές δεν θα έπρεπε μόνο να εντοπίσουν τις καλές εταιρίες αλλά επιπλέον και την σωστή στιγμή. Η καθαρή δημιουργία πλούτου στις αεροπορικές εταιρίες από τον καιρό του Orville Wright είναι κοντά στο μηδέν. Αν ένας καπιταλιστής βρισκόταν στο Kitty Hawk και τον κατέρριπτε θα μας έκανε μεγάλη χάρη. Ή κοιτάξτε τους κατασκευαστές τηλεοράσεων. Υπάρχουν εκατοντάδες εκατομμύρια τηλεοράσεις, η RCA και η GE τις έφτιαχναν στο παρελθόν, αλλά τώρα δεν έχουν μείνει αμερικανοί κατασκευαστές.

Αν θέλεις μια πάρα πολύ καλή επιχείρηση, δες την Coca-Cola. Το προϊόν είναι χωρίς αλλαγές, και πουλάνε 1.5 δις μερίδες των 230 γραμμαρίων την ημέρα 122 χρόνια μετά. Έχουν τάφρο* και αν έχεις κάστρο κάποιος θα κινηθεί εναντίον σου."

*Λέγοντας τάφρο ο Warren Buffett εννοεί το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα μιας επιχείρησης που της επιτρέπει να διατηρεί υψηλή απόδοση επί των κεφαλαίων παρόλες τις προσπάθειες των ανταγωνιστών της.

Το σχόλιό σας
Για να σχολιάσετε το άρθρο πρέπει να κάνετε Login στο Capital.gr
Αξιολογήστε το άρθρο
9 ψήφοι

 Εκτύπωση
3720 αναγνώστες
Τρίτη, 26 Φεβρουαρίου 2008
10:07

Πριν 10 μέρες μία αντιπροσωπεία σπουδαστών από δύο πανεπιστήμια συνάντησε τον Warren Buffett και του έκανε διάφορες ερωτήσεις. Είχα μιλήσει μέσω email με τον σπουδαστή που οργάνωσε την επίσκεψη γιατί κι εγώ προσπαθούσα να κάνω το ίδιο. Μιας και δεν τα κατάφερα λόγω ελλιπούς συμμετοχής και δεν έχω απαντήσεις στις ερωτήσεις που μπορεί να του έκανα εγώ κι άλλοι Έλληνες σπουδαστές ας δούμε κάποιες από τις απαντήσεις που έδωσε στους σπουδαστές των Goizueta Business School and McCombs School of Business. Δεν διαφέρουν πολύ από τις απαντήσεις που δίνει κατά καιρούς σε παρόμοια ερωτήματα αλλά είναι καλό για όλους να τις διαβάσουν.

Περί διαφοροποίησης ή συγκέντρωσης του χαρτοφυλακίου:

" I have 2 views on diversification. If you are a professional and have confidence, then I would advocate lots of concentration. For everyone else, if it’s not your game, participate in total diversification. The economy will do fine over time. Make sure you don’t buy at the wrong price or the wrong time. That’s what most people should do, buy a cheap index fund and slowly dollar cost average into it. If you try to be just a little bit smart, spending an hour a week investing, you’re liable to be really dumb. If it’s your game, diversification doesn’t  make sense. It’s crazy to put money into your 20th choice rather than your 1st choice.[...]"

"Έχω δύο απόψεις για την διαφοροποίηση. Αν είσαι επαγγελματίας κι έχεις εμπιστοσύνη στον εαυτό σου, τότε θα συμβούλευα πολλή συγκέντρωση. Για όλους τους άλλους, αν δεν είναι το παιχνίδι σου, να συμμετέχεις στην απόλυτη διαφοροποίηση. Κοίτα να είσαι σίγουρος ότι δεν αγοράζεις στην λάθος τιμή ή στην λάθος στιγμή. Αυτό πρέπει να κάνουν οι περισσότεροι, να αγοράσουν ένα φτηνό αμοιβαίο δείκτη και σιγά-σιγά να προσθέτουν χρήματα για να μειώσουν το μέσο κόστος κτήσης. Αν προσπαθήσεις να είσαι λίγο έξυπνος, ξοδεύοντας μια ώρα την εβδομάδα επενδύοντας, είσαι εκτεθειμένος να είσαι πολύ ανόητος. Αν είναι το παιχνίδι σου, η διαφοροποίηση δεν έχει νόημα. Είναι τρελό να βάζεις λεφτά στην 20η καλύτερη ιδεά σου αντί για την 1η."

"Charlie* and I operated mostly with 5 positions. If I were running 50, 100, 200 million, I would have 80% in 5 positions, with 25% for the largest. In 1964 I found a position I was willing to go heavier into, up to 40%. I told investors they could pull their money out. None did. The position was American Express after the Salad Oil Scandal. In 1951 I put the bulk of my net worth into GEICO. [...] There were various times I would have gone up to 75%, even in the past few years. If it’s your game and you really know your business, you can load up."

Charlie Munger είναι o πιο κοντινός συνεργάτης του Warren Buffett.

"Ο Charlie κι εγώ λειτουργούσαμε τις περισσότερες φορές με 5 θέσεις. Αν διαχειριζόμουν 50, 100 , 200 εκατομμύρια, θα είχα 80% σε 5 θέσεις με 25% στην μεγαλύτερη. Το 1964 βρήκα μία θέση στην οποία ήμουν διατεθειμένος να μπω πιο πολύ, μέχρι και 40%. Είπα στους επενδυτές ότι μπορούν να τραβήξουν τα λεφτά τους. Κανείς δεν το έκανε. Η θέση ήταν η American Express μετά το σκάνδαλο με το λάδι σαλάτας. Το 1951 έβαλα το μεγαλύτερο μέρος της περιουσίας μου στην GEICO. Υπήρξαν διάφορες στιγμές που θα πήγαινα μέχρι και το 75%, ακόμα και τα τελευταία χρόνια. Αν είναι το παιχνίδι σου και ξέρεις πραγματικά την δουλειά σου, μπορείς να φορτώσεις."

Μπορείτε να βρείτε όλες τις σημειώσεις εδώ.

Αξιολογήστε το άρθρο 
15 ψήφοι
 Εκτύπωση     Αποστολή με e-mail
6182 αναγνώστες
4 σχόλια
 Όλα τα σχόλια για το άρθρο
Παρασκευή, 22 Φεβρουαρίου 2008
23:41

Πολλοί επενδυτές ψάχνουν εναγωνίως για "πληροφορίες" σχετικά με κάποια μετοχή που θα τους δώσουν ένα προβάδισμα έναντι των άλλων επενδυτών και θα αποκομίσουν κέρδος. Τις περισσότερες φορές αυτές οι "πληροφορίες" δήθεν προέρχονται από άτομα που σχετίζονται με κάποιο τρόπο με την εν λόγω εταιρία. Είναι λίγες οι φορές που η 'πληροφορία" μένει γνωστή σε μικρό αριθμό επενδυτών κι έτσι σιγά-σιγά μετατρέπεται σε φήμη. Εφόσον πλέον την φήμη την γνωρίζουν οι περισσότεροι κάποιος που θέλει να βασιστεί πάνω της πρέπει να αποφασίσει αν αληθεύει ή όχι (1η περίπτωση πιθανού λάθους). Αν αποφασίσει ότι η φήμη αληθεύει πρέπει να αποφασίσει για το αν πιστεύουν και οι υπόλοιποι επενδυτές ότι αληθεύει ή όχι (2η περίπτωση πιθανού λάθους). Αν δει ότι το υπόλοιπο πλήθος έχει διαφορετική γνώμη από αυτόν τότε ίσως υπάρχει η δυνατότητα να αποκομίσει σημαντικό κέρδος αν τελικά αυτός έχει δίκιο (3η πιθανότητα λάθους). Με λίγα λόγια κατά την γνώμη μου κάποιος που βασίζεται στις φήμες πρέπει να είναι πολύ τυχερός για να καταφέρει να αποκομίσει κέρδος.

Ας δούμε όμως τι γνώμη έχουν και κάποιοι γνωστοί επενδυτές:

1. Στο βιβλίο του Edwin Lefevre "Reminiscences of a Stock Operator" περιγράφεται η ζωή και οι επενδύσεις του Jesse Livermore. Ο Jesse Livermore ήταν ένας από τους καλύτερους traders όλων των εποχών ο οποίος σόρταρε την αγορά κατά την διάρκεια του κραχ του 1929. Η λέξη "tip" δηλαδή "πληροφορία" περιέχεται στο βιβλίο 150 φορές. Στην σελίδα 18 ο Jesse Livermore ξεκαθαρίζει την θέση του.

man must believe in himself and his judgment if he expects to make a living at this game. That is why I don't believe in tips."

"Ένας άνθρωπος πρέπει να πιστεύει στον εαυτό του και στην κρίση του αν περιμένει να ζήσει από αυτό το παιχνίδι. Γι'αυτό δεν πιστεύω στις "πληροφορίες"."  

 2. Ο Warren Buffett στο γράμμα προς τους μετόχους της Berkshire Hathaway to 2004 έγραψε ένα άρθρο για τα επενδυτικά αποτελέσματα όσων ασχολούνται με την αγορά. Μεταξύ άλλων αναφέρει ότι παρόλο που τα τελευταία 35 χρόνια τα αποτελέσματα των εταιριών των ΗΠΑ ήταν όλο και καλύτερα οι επενδυτές στο χρηματιστήριο δεν κατάφεραν να έχουν ανάλογα αποτελέσματα για τρεις κυρίως λόγους. Ο δεύτερος λόγος περιγράφεται από αυτόν ως εξής.

"Portfolio decisions based on tips and fads rather than on thoughtful, quantified evaluation of businesses."

"Επιλογές χαρτοφυλακίου που βασίζονται σε "πληροφορίες" και μόδες παρά σε σκεπτόμενη και με την χρήση αριθμών αποτίμηση επιχειρήσεων." 

3. Ο Sanjay Βakshi είναι γνωστός deep value investor στην Ινδία που έχω την τύχη να έχω ανταλλάξει κάποια email μαζί του. Σε μια συνέντευξη του στο Capital Ideas Online αναφέρει το εξής αφοπλιστικό που σχετίζεται με κάποια γεγονότα που οι επενδυτές ή/και οι αναλυτές περιμένουν να συμβούν αλλά δεν έχουν ανακοινωθεί επίσημα.

"One can lose enough money on announced events."

"Κάποιος μπορεί να χάσει αρκετά λεφτά και στα γεγονότα που έχουν ανακοινωθεί επίσημα."

Συμπέρασμα

Μην προσπαθείτε να επενδύετε βασιζόμενοι σε φήμες!

Αξιολογήστε το άρθρο 
18 ψήφοι
 Εκτύπωση     Αποστολή με e-mail
10519 αναγνώστες
11 σχόλια
 Όλα τα σχόλια για το άρθρο
Πέμπτη, 21 Φεβρουαρίου 2008
17:45

Αν διαβάσετε ένα βιβλίο όλη σας την ζωή για το χρηματιστήριο τότε αυτό πρέπει να είναι το "The Intelligent Investor: A Book of Practical Counsel". Είναι το βιβλίο που έγραψε ο Benjamin Graham ως πιο εκλαϊκευμένη έκδοση του "Security Analysis". Ο Warren Buffett το έχει αποκαλέσει το καλύτερο επενδυτικό βιβλίο που γράφτηκε ποτέ. Διαβάζοντας το δεν θα γίνεται ειδικοί στις επενδύσεις αλλά θα μάθετε πως να αποφεύγετε τα λάθη. Απλά και μόνο αποφεύγοντας τα λάθη κάποιος που επενδύει στο χρηματιστήριο κερδίζει γιατί οι εταιρίες μακροπρόθεσμα αυξάνουν τα κέρδη τους. Είναι εύκολο να ξεχωρίσετε ποιες εταιρίες είναι καλές και ποιες όχι απλά αναλύωντας την κερδοφορία τους και τη σταθερότητά της στο παρελθόν. Όμως πρέπει να μάθετε πως να εκμεταλλεύεστε την αγορά (Mr. Market) και να αγοράζετε μετοχές αυτών των εταιρίων όταν πουλιούνται σχεδόν εξώφθαλμα φθηνότερα από ότι αξίζουν (Margin of Safety). Mr. Market είναι το χρηματιστήριο και ο νόμος της προσφοράς και ζήτησης που πολλές φορές δημιουργεί ακραίες καταστάσεις είτε προς τα πάνω με την μορφή φούσκας π.χ. εταιρίες Internet στην Αμερική το 1999, είτε προς τα κάτω λόγω απαισιοδοξίας των επενδυτών π.χ. ανεπτυγμένες αγορές τέλη 2002 - αρχές 2003. Margin of safety είναι το περιθώριο ασφαλείας που πρέπει να χρησιμοποίουμε όταν κάνουμε τις εκτιμήσεις για την αξία μια εταιρίας. Αν πιστεύουμε κάνοντας συντηρητικές προβλέψεις ότι η μετοχή μιας εταιρίας αξίζει €10 και η μετοχή στο χρηματιστήριο πουλιέται για €9 καλύτερα θα ήταν να μην προχωρήσουμε σε αγορά. Αρχίζουμε να το σκεφτόμαστε στα €8 και να χτίζουμε θέση από εκει και κάτω.

Επειδή μπορώ να γράψω πάρα πολλά κάθε φορά πείτε μου την γνώμη σας για το ποιο μέγεθος άρθρων είναι καλύτερο. Κάτι σαν το παραπάνω είναι πολύ, λίγο ή αρκετό;

Αξιολογήστε το άρθρο 
28 ψήφοι
 Εκτύπωση     Αποστολή με e-mail
5943 αναγνώστες
11 σχόλια
 Όλα τα σχόλια για το άρθρο
Τετάρτη, 20 Φεβρουαρίου 2008
20:50

Χαιρετώ όλους τους επισκέπτες του Capital Blogs.

Όπως θα διαβάσατε στο βιογραφικό μου και καταλάβατε από τον τίτλο του blog σε αυτές τις σελίδες θα ασχολούμαι με θέματα εύρεσης επενδυτικών ιδεών σύμφωνα με τα θεμελιώδη των επιχειρήσεων. Επίσης θα γράφω για διάφορα θέματα που έχουν να κάνουν με επιχειρήσεις, επενδύσεις, γνωστούς επενδυτές κ.α.

Καλώς σας βρήκα.

Αξιολογήστε το άρθρο 
17 ψήφοι
 Εκτύπωση     Αποστολή με e-mail
Σελίδα 37 από 37«Πρώτη<293031323334353637

Σχετικά με το blog
Άρθρα για επενδυτικά και οικονομικά θέματα. Παραδείγματα long και short επενδυτικών κινήσεων.
Αναζήτηση
Προηγούμενα Άρθρα
Τελευταίες δημοσιεύσεις