Αναστάσιος Δημόπουλος - Value Investing
Επίτευξη απόλυτων αποδόσεων με την στρατηγική long/short equity
Λίγα λόγια για εμένα
Ονομάζομαι Αναστάσιος Δημόπουλος και είμαι επαγγελματίας επενδυτής/trader.


Επικίνδυνες μετοχές, ασφαλή ομόλογα;
1393 αναγνώστες
Δευτέρα, 14 Νοεμβρίου 2011
11:00

Γενιές επενδυτών έχουν μεγαλώσει με την ιδέα ότι τα ομόλογα είναι ασφαλή και οι μετοχές είναι επικίνδυνες. Έτσι πρεσβεύουν οι διάφορες θεωρίες και αναπαράγεται συνεχώς από σχολιαστές και συμβούλους. Η θεωρία όμως παίρνει ως αντιπροσωπευτικό του κινδύνου την μεταβλητότητα των τιμών.

Επειδή λοιπόν όντως οι μετοχές έχουν μεγαλύτερη μεταβλητότητα στις τιμές τους σε σχέση με τα ομόλογα θεωρούνται και πιο επικίνδυνες ενώ τα ομόλογα πιο ασφαλή. Επίσης μιας και οι εκδότες ομολόγων είναι υποχρεωμένοι να τα αποπληρώσουν στη λήξη τους, κάτι που δεν συμβαίνει με τις κοινές μετοχές οι οποίες δεν έχουν ημερομηνία λήξης, οι επενδυτές αισθάνονται πιο ασφαλής. Το ότι είναι υποχρεωμένοι να τα αποπληρώσουν δεν σημαίνει όμως και ότι θα μπορούν.

Η ασφάλεια ή ο κίνδυνος μιας επένδυσης δεν εξαρτάται από την μεταβλητότητα της τιμής της. Οι πιο βασικοί παράγοντες που επηρεάζουν την ασφάλεια ή μη ενός τίτλου είναι η μόχλευση και κερδοφορία του εκδότη και η τιμή που πληρώνουμε για να την αγοράσουμε.

Το εξασφαλισμένο ομόλογο μιας υπερμοχλευμένης και ζημιογόνου εταιρίας αγορασμένο στο 100% της τιμής έκδοσης μπορεί να είναι πολύ πιο επικίνδυνο από την κοινή μετοχή μιας κερδοφόρου εταιρίας στον ίδιο κλάδο χωρίς καθόλου δανεισμό και αγορασμένη στο 50% της λογιστικής της αξίας.

Η πιθανότητα μηδενισμού της αξίας ενός συγκεκριμένου τίτλου και η τιμή που πληρώνει ένας επενδυτής για να τον αγοράσει αλλάζει τα πάντα. Αυτό ισχύει για μετοχές, ομόλογα, ακίνητα και οποιαδήποτε άλλη επένδυση. Η γενίκευση στην κατηγοριοποίηση της επικινδυνότητας των διάφορων μορφών επένδυσης λόγω του μέσου όρου αποδόσεών τους είναι μερικές φορές παραπλανητική. Αυτό συμβαίνει γιατί οι συγκεκριμένες επιλογές των επενδυτών μπορεί τελικά να μην αντιπροσωπεύουν τον μέσο όρο της εκάστοτε κατηγορίας επένδυσης.

Το σχόλιό σας
Για να σχολιάσετε το άρθρο πρέπει να κάνετε Login στο Capital.gr
Αξιολογήστε το άρθρο
5 ψήφοι

 Εκτύπωση
 Αποστολή με e-mail

Σχετικά με το blog
Άρθρα για επενδυτικά και οικονομικά θέματα. Παραδείγματα long και short επενδυτικών κινήσεων.
Αναζήτηση
Προηγούμενα Άρθρα
Τελευταίες δημοσιεύσεις